Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy sprzedanie długu jest karalne”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy sprzedanie długu jest karalne”. Absolutnie nie jest karalne, długi można sprzedawać, odwołajmy się do stosownego przepisu Kodeksu cywilnego:

Art. 509. § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Karalne będzie, jeżeli sprzedaż komuś dług który nie istnieje albo który został już przez dłużnika spłacony. Mamy wówczas oszustwo jak się patrzy, że aż paluszki lizać. Nie będzie to jednak karalne, gdy spotka się dwóch takich, co to obaj myślą, że niepodpisana faktura (i żadnego innego dokumentu) wystarczy, bo „faktur nie trzeba podpisywać”. I jeden taki mądry sprzeda drugiemu podobnie mądremu niezasądzoną wierzytelność albo raczej „wierzytelność”, która jest „udokumentowana” niepodpisaną fakturą. Nabywca zostanie wyśmiany przez dłużnika, sędzia w sądzie też się będzie śmiał a protokolantka ze śmiechu spadnie z krzesła. I powództwo zostanie oddalone, po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu. Czy jednak zbywca długu popełnił oszustwo? Nie, bo on myślał, że dług istnieje i jest wystarczająco udokumentowany, bo przecież „faktur nie trzeba podpisywać”. I niczego nie zataił przed nabywcą, a ten, jak to się mówi – „widziały gały co brały”.

Marzec 1st, 2012 at 1:35 pm

Skomentuj