Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„brak klauzuli wykonalności wobec małżonka egzekucja z nieruchomości”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „brak klauzuli wykonalności wobec małżonka egzekucja z nieruchomości”. Nieruchomość stanowi wspólność małżeńską, tak? No, to nie będzie licytowana, jeżeli nie uzyskasz klauzuli na drugiego współmałżonka.

A nie uzyskasz, jeśli drugie z nich pisemnie nie wyraziło zgody na zaciągnięcie zobowiązania. Komornik może zająć taką nieruchomość, ale na tym koniec i po pewnym czasie ją zwolni. Ja w takich wypadkach wnoszę o zajęcie nieruchomości (opłacam 60 zł. na wpis do KW wzmianki o wszczęciu egzekucji) licząc na to, że dłużnik i jego małżonek przestrasza się, bo nie wiedzą że jest, jak wyżej. No i mam takiego jednego dłużnika, co się boi egzekucji z nieruchomości (komornik zajął ją) i żona jego też się boi i dług spłacają w ratach. 😉 No co, ja im nic nie mówiłem.

Skomentuj