Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy można pójść do więzienia za windykacje”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy można pójść do więzienia za windykacje”. Tak, można. Windykatorzy idą do więzienia najczęściej za przestępstwo określone w art. 191 Kodeksu karnego: 

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Mogę tylko dodać iż wydaje mi się, że windykatorzy popełniający takie przestępstwo, gdy prowadzą windykację na zlecenie, są bardziej surowo traktowani przez organy ścigania i sądy niż wierzyciele dopuszczający się tego przestępstwa aby odzyskać własne pieniądze. To takie moje tylko nieformalne spostrzeżenia.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 20 Ocena średnia: 4.8]

18/02/2012

kategoria: skazanie

Skomentuj