Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy ZUS może zabrać zwrot podatku”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy ZUS może zabrać zwrot podatku”. Oczywiście że może zabrać. Egzekucję należności ZUS prowadzi naczelnik urzędu skarbowego (nie wszystkie czynności, przynajmniej zajęcie konta bankowego dokonywane jest jeszcze przez ZUS). Należny Ci zwrot podatku zostanie zablokowany w urzędzie skarbowym przez naczelnika urzędu skarbowego na poczet egzekucji Twoich zaległości względem ZUS z tytułu składek. Jak nietrudno domyślić się, także w przypadku egzekucji należności podatkowych przez tegoż naczelnika urzędu skarbowego, przysługujący Ci zwrot podatku zostanie zatrzymany na poczet spłaty Twoich długów z tytułu podatków.

Luty 17th, 2012 at 6:52 am

Skomentuj