Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„właściwość sądu z umowy pożyczki”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „właściwość sądu z umowy pożyczki”. Jeżeli w umowie pożyczki strony nie ustaliły, że sądem właściwym jest sąd właściwy dla pożyczkobiorcy (czyli nic na temat sądu nie wpisano), to pożyczkodawca może wytoczyć powództwo o zapłatę przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania / siedziby. Jeżeli jednak chce, to może być tak uprzejmy dla pożyczkobiorcy, że pozew skieruje do sądu właściwego właśnie dla pożyczkobiorcy, żaden problem i to tamten sąd – właściwy dla pozwanego rozpatrzy sprawę. Szczególnie gdy ktoś często kieruje pozwy o zapłatę (na przykład działająca na szeroką skalę firma windykacyjna albo firma pożyczkowa), taki wybór może mieć sens.

Skomentuj