Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„podpisanie faktury stanowi uznanie długu”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „podpisanie faktury stanowi uznanie długu”. Niekoniecznie stanowi uznanie długu, bo jeżeli nad podpisem nie ma formułki informującej o tym, że nabywca kwituje odbiór np. towaru pod względem ilościowym i kwotowym, to sąd może uznać (przychylając się do zarzutu pozwanego) że pozwany jedynie pokwitował otrzymanie faktury.

Tak przy okazji; podpisanie przez dłużnika wezwania do zapłaty podstawionego mu przez wierzyciela też nie jest uznaniem długu. Dłużnik tylko potwierdził, że zapoznał się z wezwaniem do zapłaty. Zamiast więc podstawiać dłużnikowi wezwanie do zapłaty aby potwierdził otrzymanie tegoż, podstaw mu do podpisu zobowiązanie do zapłaty długu. A wezwanie do zapłaty możesz pocztą wysłać i skutek będzie taki sam jak gdyby podpisał otrzymanie takiegoż wezwania.

Luty 15th, 2012 at 9:37 pm

kategoria: faktura

Skomentuj