Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„co jest ważniejsze wz czy faktura”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „co jest ważniejsze wz czy faktura”. Jeżeli faktura jest niepodpisana przez dłużnika, to jest / może być niczym. W takiej sytuacji podpisana przez dłużnika wz jest ważniejsza. przynajmniej stanowi potwierdzenie wydania dłużnikowi towaru; nawet jeżeli nie ma na niej kwoty, to jest dowód. Można więc przynajmniej dochodzić zwrotu towaru jeżeli nie zapłaty konkretnej kwoty z tytułu sprzedaży. Jeżeli jednak mamy fakturę podpisaną przez nabywcę, gdzie powyżej podpisu znajduje się tekst oświadczenia stanowiącego, że nabywca potwierdza odbiór towaru i akceptuje do zapłaty kwotę na fakturze, no to faktura jest ważniejszym, czy też pełniejszym dokumentem – dowodem powstania wierzytelności w konkretnej kwocie.

Luty 14th, 2012 at 6:47 pm

kategoria: faktura

Skomentuj