Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„klauzula na żonę dłużnika”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „klauzula na żonę dłużnika”. W takich sprawach jak niezapłacona przez przedsiębiorcę faktura albo niezwrócona pożyczka udzielona koledze z pracy, to zapomnij, nie uzyskasz klauzuli na współmałżonka. Jak również w żadnym innym przypadku, kiedy to dłużnikiem jest tylko on a jego żona ani nie jest dłużnikiem solidarnym (np. współpożyczkobiorcą) ani też nie wyraziła pisemnie zgody na zaciągnięcie długu przez męża. Klauzula na żonę i generalnie na współmałżonka to często klucz do sukcesu w egzekucji długu, bo można wtedy prowadzić licytację z nieruchomości będącej wspólnością małżeńską jak też z innych wspólnych składników majątku.

Luty 12th, 2012 at 1:32 pm

Skomentuj