Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja spółki z o.o.

skomentuj

Taki mail: Prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nie mogę poradzić sobie z dłużnikiem, którym jest spółka z o.o., i która w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, w Przemyślu. Wierzytelność wynika z podpisanej umowy oraz wystawionych faktur. Jedna z faktur jest wystawiona z terminem płatności 14.12.2009 r. (faktura na kwotę 3630 zł, zapłacona część  1830 zł, niezapłacona kwota 1830 zł), druga na kwotę 610 zł z terminem płatności 19.07.2010r.) Poza tym występują odsetki za zapłacone z opóźnieniem faktury od 2008 r.  do 2010 r.

Ja bardzo lubię windykować spółki z o.o. , życzyłbym sobie same zlecenia windykacji na spółki z o.o., oczywiście te wciąż działające a nie tylko widniejące w KRS trupy. Fajnie straszy się spółki z o.o. upadłością, skuteczny to straszak. Spółki akcyjne też poją się tego straszaka ale już mniej, podobnie spółki jawne. A osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, prawie wcale nie boją się tego straszaka, wiem to z bogatej mej praktyki straszenia.

11/02/2012

kategoria: spółka z o.o.

Skomentuj