Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela.

skomentuj

Taki mail:

Poszukuję firmy windykacyjnej która zajęła by się odzyskaniem długu od firmy z Gniezna po prawomocnym wyroku sądowym o jego zapłatę. Zgłoszenie sprawy do komornika praktycznie sprowadziło się do czynności formalnych jak zajęcie konta, wysłanie pism do US itp. Wysokość długu wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) z umownymi odsetkami w wysokości 20% liczonymi od kwoty 100 000,00 zł od 26 lutego 2005 r. Do komornika zostało wysłane pismo z powołaniem się na art. 827 kpc odnoście dalszego postępowania z sugestią o jego ewentualnym umorzeniu (wobec braku skuteczności działań). Jeśli powyższą sprawa bylibyście Państwo zainteresowani oczekuję na zwrotną odpowiedź.

Moim zdaniem nie warto wnosić o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli prowadzi Pan działalność gospodarczą i nieściągalną wierzytelność chciałby ująć w kosztach uzyskania przychodu, to postanowienie komornicze o umorzeniu postępowania na podstawie art. 827 kpc (na wniosek wierzyciela) nie jest podstawą do wpisania wierzytelności w koszty. Poza tym, prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika nie jest przeszkodą w równoległym prowadzeniu windykacji np. przez firmę windykacyjną.

kategoria: komornik

Skomentuj