Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przykładowa oferta sprzedaży wierzytelności

skomentuj

Całkiem profesjonalnie napisana oferta sprzedaży nieźle zabezpieczonej wierzytelności. Poniżej załączam tego gotowca, tym razem bez komentarza, poglądowo:

Działając imieniem Pana … zapraszam Państwa do udziału w rokowaniach mających na celu sprzedaż wierzytelności szczegółowo opisanej poniżej.

Wierzytelności Pana … o w wysokości  410 000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.08.2011r. do dnia zapłaty – wynika z weksla własnego podpisanego przez Panią … zam. …. Wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny z dnia …., sygn. akt I … opatrzonego klauzulą wykonalności. Na obecnym etapie wierzyciel złożył także wniosek o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomość należącą do majątku osobistego dłużniczki. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW pod numerem TB1S/…. Podczas ustalania ceny sprzedaży proszę uznać, że wierzytelność jest już zabezpieczona hipoteką, albowiem prawomocny wpis hipoteki byłby warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Do majątku dłużniczki należą także wynagrodzenie za pracę, emerytura oraz liczne ruchomości w miejscu jej zamieszkania, a także prawa wynikające z nieprzeprowadzonego dotychczas stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku po zmarłych rodzicach dłużniczki (udział w domu jednorodzinnym w którym obecnie zamieszkuje).

Oferty zakupu zawierające wysokość ceny sprzedaży oraz sposób zapłaty proszę kierować na niniejszego maila do 1 grudnia 2011r.. Pan … zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań na każdym ich etapie bez podawania przyczyn. Dane znajdujące w przedmiotowym mailu zostały Państwu udostępnione z ZASTRZEŻENIEM POUFNOŚCI w trybie art. 71 (1) kc. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

10/02/2012

Skomentuj