Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dokument wz a faktura

skomentuj

Taki mail:

Mam dłużnika ze Starachowic który zalega mi z płatnościami na kwotę 8510,46zł. dokumentem potwierdzającym są paragony do których wyszczególnione są imienne dokumenty wz. nadmieniam że jest to mechanik samochodowy natomiast ja prowadzę filię hurtowni motoryzacyjnej. Proszę o opinię czy jest możliwość odzyskania tych pieniędzy.

Dokument wz jest oczywiście potwierdzeniem otrzymania towaru przez dłużnika (z jego podpisem) i jeżeli jest na nim określona kwota to może być wystarczający jako dowód powstania wierzytelności. Faktura również jest dowodem ale pod warunkiem że dłużnik ją podpisał (akceptacja rachunku) a często wierzyciel dysponuje jedynie niepodpisaną przez dłużnika fakturą. Taka niepodpisana faktura dowodem nie jest a rozumowanie wierzyciela że „przecież faktur nie trzeba już podpisywać” jest bez sensu w tym kontekście – dowodowym, gdy brak jest innego dowodu wierzytelności.

Luty 10th, 2012 at 11:52 am

kategoria: faktura

Skomentuj