Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„stawki za godziny nocne 2012”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „stawki za godziny nocne 2012”. Wraz z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku do kwoty 1.500,00 zł. brutto, zostały też podniesione stawki – dodatki za pracę w porze nocnej. Dlatego, że zgodnie z kodeksem pracy, dodatki za pracę świadczoną w nocy stanowią 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tak też, w tym roku dodatki za jedną godzinę pracy w porze nocnej wynoszą odpowiednio: w styczniu, lutym, maju i listopadzie – 1,79 zł, w kwietniu – 1,88 zł dla pracujących od poniedziałku do piątku oraz 1,79 zł dla pracujących od wtorku do soboty, w marcu, lipcu i sierpniu – 1,70 zł, w czerwcu i wrześniu – 1,88 zł, w październiku – 1,63 zł, w grudniu – 1,97 zł.

Luty 9th, 2012 at 10:38 am

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj