Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„podatek od czynności cywilnoprawnych 2015”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „podatek od czynności cywilnoprawnych 2015”. W przypadku umowy sprzedaży podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% w przypadku umowy sprzedaży: nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym oraz rzeczy ruchomych. Natomiast w przypadku innych praw majątkowych podatek ten wynosi 1%.

Przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%. W przypadku przeniesieniu własności innych praw majątkowych, podatek ten wynosi 1%.

Od umowy spółki, omawiany podatek wynosi 0,5%.

W przypadku ustanowienia hipoteki, podatek ten wynosi 0,1% od kwoty zabezpieczonej hipotecznie wierzytelności.

W przypadku umowy pożyczki jak również depozytu nieprawidłowego, podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%.

1% w przypadku umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności.

W sytuacji gdy podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych, albo gdy przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki, stawka omawianego podatku wynosi 20%.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

09/02/2012

kategoria: podatki

Skomentuj