Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową”. Tak, bank może wypowiedzieć umowę o kredyt, jeżeli w umowie zostały zawarte stosowne zastrzeżenia w tej kwestii. Najczęstsza przyczyną, podstawą do wypowiedzenia umowy kredytowej jest spóźnianie się kredytobiorcy ze spłacaniem rat kredytu. Bank wówczas może wypowiedzieć umowę kredytową i wezwać kredytobiorcę do spłaty całego kredytu, zazwyczaj (zawsze?) w terminie trzydziestu dni. Bank może też wypowiedzieć umowę kredytową w sytuacji, gdy nastąpiło znaczne pogorszenie się zdolności kredytowej kredytobiorcy lub gdy nastąpił znaczny, niespodziewany spadek wartości zabezpieczenia kredytu.

kategoria: kredyty

Skomentuj