Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„wypowiedzenie umowy pożyczki”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „wypowiedzenie umowy pożyczki”. Załóżmy, że chodzi o prywatną pożyczkę. Wypowiedzenie przed terminem zwrotu określonym w umowie będzie możliwe wówczas, gdy strony zastrzegły taką możliwość w umowie pożyczki. Praktycznie to chodzi mi o sytuację w której pożyczka ma być zwracana w ratach a pożyczkobiorca zalega z ich spłatą. Jeżeli jako pożyczkodawca nie obwarowałeś sobie w umowie pożyczki możliwości jej wypowiedzenia z tego powodu, to nie możesz wypowiedzieć umowy pożyczki.

Inna jest sytuacja w przypadku umowy pożyczki bez określonego w niej terminu zwrotu. Aby móc skutecznie dochodzić zwrotu pożyczki w takiej sytuacji, niezbędne jest właśnie jej wypowiedzenie i wezwanie do zwrotu w terminie sześciu tygodni (termin minimalny).

A jeżeli to Tobie wypowiedziano pożyczkę, to jest w Gorlicach sporo instytucji oferujących pożyczki; jak w bankach nie dadzą Ci, to masz też do dyspozycji pożyczki pozabankowe – parabankowe, lombardowe w SKOK-ach. I tak jest praktycznie wszędzie w Polsce.

kategoria: pożyczki prywatne

Skomentuj