Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„jak komornik ściąga długi”

skomentuj

Ktoś w Grudziądzu wpisał w wyszukiwarce – „jak komornik ściąga długi”. Komornik to przeciwieństwo firmy windykacyjnej, choć niektórym komornikom może się zdarzyć postraszyć dłużnika prawnymi konsekwencjami niespłacenia długu. Komornik ściąga długi na podstawie tytułu wykonawczego (prawomocny nakaz zapłaty, wyrok, ugoda sądowa…), zajmując wynagrodzenie za pracę, konta i lokaty bankowe (a propos, dobre oferty kont osobistych są tutaj), wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, wierzytelności u kontrahentów dłużnika i inne wierzytelności, zajmując ruchomości (np. samochód dłużnika, sprzęty w mieszkaniu), zajmując nieruchomości… Wciąż jeszcze niektórzy nie wiedzą, że firma windykacyjna nie może nic zająć i zabrać ani zlicytować dłużnikowi.

Styczeń 31st, 2012 at 1:18 pm

kategoria: komornik

Skomentuj