Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy komornik rozkłada dług na raty”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy komornik rozkłada dług na raty”. W sprawie rozłożenia długu na raty należy kontaktować się z wierzycielem, bo komornik jest związany wnioskami wierzyciela i nie jest władny rozkładać spłatę długu na raty. To wierzyciel może wystąpić do komornika z wnioskiem na przykład o ograniczenie egzekucji poprzez zwolnienie wynagrodzenia za pracę albo konta firmowego (przy okazji, dobre oferty kont firmowych są tutaj) w zamian za dobrowolne wpłaty ze strony dłużnika w ustalonej z wierzycielem wysokości. Postępowanie egzekucyjne może też zostać zawieszone, jeżeli wierzyciel złoży do komornika stosowny wniosek.

Styczeń 31st, 2012 at 12:02 pm

kategoria: komornik

Skomentuj