Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„kto ponosi koszty komornicze”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „kto ponosi koszty komornicze”. Wygląda to tak, że wierzyciel opłaca zaliczki komornicze przed wszczęciem i czasem w trakcie postępowania egzekucyjnego jednak następnie komornik ściąga je od dłużnika. Opłaty stosunkowe czyli te swoje prowizje komornik ściąga też od dłużnika, od każdej ściągniętej kwoty. Wierzyciel więc po pomyślnym zakończeniu egzekucji komorniczej ma odzyskaną pełną należność z wyroku wraz z odsetkami i kosztami procesowymi oraz otrzymał zwrot zaliczek komorniczych. Wszystko to zostało wyegzekwowane od dłużnika.

kategoria: komornik

Skomentuj