Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„kredyt kupiecki co to jest”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „kredyt kupiecki co to jest”. Jest to sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Nabywca więc nie płaci sprzedawcy gotówką za zakupiony towar albo usługę, ale ma na zapłatę czas określony zwykle na fakturze, na przykład 7 albo 14 albo 21 dni ale są praktykowane i inne, krótsze i dłuższe terminy płatności. Kredyt kupiecki jest nieoprocentowany, dopiero po upływie terminu zapłaty sprzedawca może żądać od nabywcy odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie. Strony mogę też w umowie określić umowne odsetki za zwłokę.

Sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty niesie ze sobą ryzyko jej nieotrzymania i tak też często bywa, że nabywca nie płaci i nie ma zamiaru zapłacić. A gdy w końcu do akcji wkracza komornik to często jest już za późno, bo dłużnik nie ma już majątku być może już wcześniej był nieściągalny. Uciechę z takich sytuacji mają firmy windykacyjne, które generalnie dobrze sobie radzą z odzyskiwaniem długu od komorniczo nieściągalnych dłużników, którzy swój majątek ukryli lub przepisali na osoby trzecie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

29/01/2012

kategoria kredyt kupiecki

Skomentuj