Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności”. No, jest to mocne zabezpieczenie wierzytelności, bo mając ustanowioną hipotekę na nieruchomości dłużnika, masz pierwszeństwo w zaspokajaniu jako wierzyciel w przypadku egzekucji z tejże nieruchomości (przed innymi wierzycielami z wyrokami z tytułu niespłaconych faktur, pożyczek…). Do wysokości kwoty, na jaką hipoteka została ustanowiona. Trzeba jednak wiedzieć i o tym, że egzekucja z nieruchomości może trwać latami, nieruchomości (szczególnie te zamieszkałe) trudno sprzedaż na licytacjach, często brak licytantów pomimo ponadstandardowego obwieszczenia licytacji. Po drugiej bezskutecznej licytacji możesz jako wierzyciel egzekwujący przejąc nieruchomość na własność, ale czy zechcesz? A ponowna egzekucja z nieruchomości będzie możliwa dopiero po roku.

kategoria: hipoteka

Skomentuj