Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„dłużnicy solidarni”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „dłużnicy solidarni”. Solidarność dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać zapłaty całości lub części długu od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Weźmy na przykład tytuł wykonawczy przeciwko wspólnikom spółki cywilnej. W tytule tym wspólnicy występują jako dłużnicy solidarni. Jeżeli jesteś ich wierzycielem, to możesz skierować do komornika wniosek egzekucyjny przeciwko obojga z nich ale też przeciwko tylko jednemu z nich. Jeżeli od jednego z nich komornik ściągnie całość długu, to ten dłużnik – wspólnik może żądać od drugiego, aby zwrócił mu połowę tej kwoty.

kategoria: dłużnicy

Skomentuj