Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„co zajmuje komornik”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „co zajmuje komornik”. Komornik zajmuje rzeczy będące we władaniu dłużnika. Jeżeli zajęta rzecz nie jest własnością dłużnika, to podmiot do którego należy może skutecznie żądać jej zwolnienia z zajęcia. Komornik może zająć np. konto bankowe (a propos, korzystne konta osobiste są tutaj), lokatę terminową, wynagrodzenie za pracę, wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, wierzytelności przysługujące od kontrahentów, ruchomości znajdujące się w mieszkaniu dłużnika i poza mieszkaniem jak np. samochód, maszyny, nieruchomości…

Styczeń 29th, 2012 at 12:28 pm

kategoria: komornik

Skomentuj