Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„cesja wierzytelności co to jest”

skomentuj

Ktoś zapytał w wyszukiwarce – „cesja wierzytelności co to jest”. Cesja wierzytelności to sprzedaż długu – czynność w wyniku której wierzytelność zmienia wierzyciela, dokonywana w formie pisemnej umowy. Nabywca wierzytelności czyli cesjonariusz, płaci jej zbywcy czyli cedentowi określoną kwotę za nabycie praw do wierzytelności. Nabywca przejmuje ewentualne ryzyko nieściągnięcia wierzytelności. Istnieje też cesja warunkowa – powierniczy przelew wierzytelności celem ściągnięcia długu (inkasa) od dłużnika. Umowa przelewu powierniczego wierzytelności jest bardzo popularna w firmach windykacyjnych. Jeżeli cesjonariusz ściągnie dług od dłużnika, to rozlicza się ze zbywcą a jeżeli nie, to strony prędzej lub później dokonują cesji zwrotnej – właścicielem wierzytelności ponownie staje się wcześniejszy jej cedent.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

28/01/2012

Skomentuj