Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„BIK a komornik”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „BIK a komornik”. Może chce wiedzieć, czy komornik, prowadząc postępowanie egzekucyjne, umieszcza dane dłużnika w Biurze Informacji Kredytowej. Oczywiście, że nie umieszcza, bo nie ma do tego prawa. W BIK mogą umieścić dłużnika tylko banki oraz SKOK-i. Nie można umieścić w BIK dłużników z tytułu zobowiązań innych niż kredyty bankowe i pożyczki ze SKOK. Z drugiej zaś strony, jeżeli kredyt bankowy albo pożyczka ze SKOK jest już przedmiotem egzekucji komorniczej, to oczywiście z całą pewnością taki dług i dłużnik został już wpisany do BIK (przez bank lub SKOK).

kategoria: komornik

Skomentuj