Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty”. Na wniesienie sprzeciwu albo (w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym) zarzutów od nakazu zapłaty mamy czternaście dni od dnia doręczenia nam nakazu zapłaty. Datą wniesienia sprzeciwu jest data nadania przesyłki ze sprzeciwem w placówce pocztowej (data stempla pocztowego) lub złożenia sprzeciwu w biurze podawczym sądu. Proponuje nie czekać do ostatniego dnia, bo już niejedne się pomylił źle obliczywszy ostatni dzień a wtedy przepadło, nakaz uprawomocni się niezależnie od tego jak bardzo bezpodstawne było powództwo i jak mocne miałeś dowody w sprzeciwie.

Styczeń 26th, 2012 at 6:49 am

Skomentuj