Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„spłata długu z pominięciem komornika”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „spłata długu z pominięciem komornika”. Z tym to jest tak, że dłużnik, przeciwko któremu toczą się postępowania egzekucyjne także z wniosków innych wierzycieli, nie powinien płacić tylko jednemu z pominięciem pozostałych. Popełnia wtedy przestępstwo ale nie pamiętam który to art. kk. Albo zaraz… Już mam, jest to art. 302. § 1. Kodeksu karnego „Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Jeżeli jednak jest tylko jeden wierzyciel egzekwujący, to dłużnik może mu zapłacić z pominięciem komornika. W takim przypadku komornik co prawda też obciąży go opłata egzekucyjną, ale w wysokości 5% spłaconego długu. Gdyby natomiast zapłacił poprzez komornika albo komornik ściągnąłby dług z dłużnika, to opłata dla komornika (opłata stosunkowa) wynosiłaby od 8% do 15% w zależności od tego, w jaki sposób została wyegzekwowana należność tzn. z którego składniku majątku dłużnika (zajęcie konta bankowego, zajęcie wynagrodzenia, licytacja samochodu dłużnika…)

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

26/01/2012

kategoria komornik

Skomentuj