Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„dwukrotne awizowanie”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „dwukrotne awizowanie”. Może chodzi mu o to, czy uważa się za doręczone pismo dwukrotnie awizowane przez pocztę i niepodjęte przez adresata i zwrócone do nadawcy. Tak, takie pismo traktuje się jako doręczone, dotyczy to na przykład nakazu zapłaty wysłanego przez sąd pozwanemu. Nie należy jednak mylić zwrotu tak opisanej (jako awizowanej dwukrotnie) przesyłki ze zwrotem przesyłki z powodu nieaktualnego lub złego adresu pozwanego. Wtedy sąd wezwie Cię do wskazania aktualnego adresu pozwanego.

26/01/2012

kategoria: poczta

Skomentuj