Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„wierzytelności nieściągalne”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „wierzytelności nieściągalne”. Z wierzytelnościami nieściągalnymi tym to jest tak jak z dłużnikiem nieściągalnym – może być nieściągalny pozornie lub faktycznie. Formalnie jednak, za nieściągalną uważa się wierzytelność w przypadku której komornik umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne i przysłał wierzycielowi postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Wówczas można taką wierzytelność ująć w kosztach uzyskania przychodów. Zawsze jednak proponuję po bezskutecznej egzekucji rozważyć rewindykację wierzytelności.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

24/01/2012

kategoria windykacja

Skomentuj