Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„uznanie długu przedawnienie”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „uznanie długu przedawnienie”. Domyślam się, że chciałby wiedzieć, czy uznanie przedawnionego długu powoduje że dług staje się znów nieprzedawniony. Otóż nie, uznanie długu po przedawnieniu np. poprzez potwierdzenie salda albo częściową jego spłatę nie wywołuje skutków prawnych w postaci wznowienia biegu przedawnienia. Dług więc pozostaje dalej przedawniony. Dłużnik musiałby się wyraźnie zrzec zarzutu przedawnienia.

kategoria: przedawnienie

Skomentuj