Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„przedawnienie wyroku”

1 komentarz

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „przedawnienie wyroku” a czasem ktoś wpisuje „czy wyrok się przedawnia”. Tak, roszczenia stwierdzone wyrokiem też przedawniają się, bieg przedawnienia wynosi dziesięć lat. Jeżeli jednak taki wyrok wraz z wnioskiem egzekucyjnym złożysz u komornika i nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego, to bieg przedawnienia (brakuje mi fachowego określenia) zostanie wyzerowany, skasowany i wstrzymany. Tak, dopóki formalnie trwa egzekucja komornicza, to przedawnienie nie biegnie. Weźmy praktyczny przykład, jak niżej.

W szufladzie leży wyrok  z nadaną pięć lat temu klauzulą wykonalności. Ty dopiero teraz decydujesz się skierować ten wyrok do komornika w celu egzekucji. Komornik, otrzymawszy „papiery”, wszczyna postępowanie egzekucyjne o czym powiadamia pisemnie Ciebie i dłużnika. Tym samym przedawnienie zostaje wyzerowane i nie biegnie. Dopiero gdy komornik umorzy bezskuteczną egzekucję albo umorzy ja na Twój wniosek, i gdy zwróci Ci wyrok, to przedawnienie znów zaczyna biec, ale od zera (do dziesięciu lat). Ty możesz o każdym czasie znów złożyć u komornika wniosek egzekucyjny i tym samym znów przedawnienie zostanie wyzerowane i wstrzymane. jeżeli więc co jakiś czas będziesz powtarzał te czynności, to roszczenie z wyroku nigdy nie ulegnie przedawnieniu. Nie musisz wnioskować o egzekucję ze wszystkich ewentualnych składników majątku dłużnika i płacić komornikowi za poszukiwanie majątku. Aby omawiany cel został osiągnięty, wystarczy choćby jedna czynność egzekucyjna, np. sprawdzenie czy dłużnik ma konto bankowe i ewentualne zajęcie; przy okazji, dobre konta osobiste są tutaj a firmowe tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

22/01/2012

kategoria przedawnienie

1 komentarz do '„przedawnienie wyroku”'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '„przedawnienie wyroku”'.

 1. Bieg przedawnienia zostaje „przerwany”, czyli po zakończeniu czynności komorniczych biegnie od początku.
  Kodeks Cywilny Art. 124. § 1. „Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.”

  Wstrzymany bieg przedawnienia oznacza ‚zawieszenie’ biegu na czas czynności, po czym przedawnienie biegnie dalej.
  Kodeks Cywilny Art. 121. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
  2) co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
  3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
  4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

  Przemysław

  23 Sty 12 11:48

Skomentuj