Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„przewłaszczenie a egzekucja”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „przewłaszczenie a egzekucja”. Jeżeli komornik zajmie np. w sklepie dłużnika przewłaszczony na rzecz banku (jako zabezpieczenie kredytu) towar, to bank może zażądać od wierzyciela aby ten złożył do komornika wniosek o zwolnienie tego towaru spod egzekucji. Posiłkuję się tym przykładem bo kiedyś przeszedłem to jako wierzyciel – windykator. Nie zwolniłem i bank miał 30 dni (jak zawsze w takiej sytuacji) na złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego (formalność – sąd nakazałby zwolnić komornikowi towar). Bank jednak spóźnił się i już nie mógł wnieść tego powództwa bo sąd z urzędu odrzuciłby pozew (30 dni to termin zawity w tym wypadku). No i towar został sprzedany na licytacji. Tak samo jest w przypadku przewłaszczonego samochodu albo innej rzeczy.

Skomentuj