Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Mariusz Cieśluk, Świerże. Kwota 36.715,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Mariusz Cieśluk ur. 1973 r., zam. Świerże. Kwota podstawowa długu: 36.715,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 kwietnia 2011 r. Sygn. akt I Nc 622/10 wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 28 czerwca 2010 r. Odsetki umowne od ww. kwoty 36.715,00 zł. w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym począwszy od dnia 08 lipca 2009 r. do dnia zapłaty. Dług wobec prywatnej osoby. W sprawie prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego, bez żadnych wymiernych efektów. Kontakt z pełnomocnikiem wierzyciela: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

18/01/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj