Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Małgorzata Ciosek, Bielsko-Biała. Kwota 10.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Małgorzata Ciosek ur. 1965 r., zam. Bielsko-Biała. Kwota 10.000,00 zł. Kwota podstawowa długu: 10.000,00 zł. Prawomocny wyrok sadu z dnia 16 grudnia 2008 r. Dług wynika z prywatnej pożyczki. Bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego z Bielska-Białej, umorzone 20 grudnia 2011 r. Tydzień wcześniej, komornik przekazał wierzycielowi między innymi następujące informacje o stanie egzekucji. Dłużniczka nie posiada stałego zatrudnienia, nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych, nie figuruje w systemie informatycznym ZUS jako płatnik składek ani osoba ubezpieczona. Na ujawnionych rachunkach bankowych dłużniczki brak jest środków na zaspokojenie wierzyciela. Nie figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jako posiadacz pojazdów. Nie otrzymuje zwrotu z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje jako właściciel nieruchomości. Czynności egzekucyjne w miejscu zamieszkania dłużnika mające na celu ustalenie majątku do którego mogłaby zostać skierowana egzekucja okazały się bezskuteczne. Kontakt dla zainteresowanych wierzytelnością: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 2]

18/01/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj