Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy roszczenie przedawnione jest wymagalne”

skomentuj

Ktoś zapytał przez wyszukiwarkę – „czy roszczenie przedawnione jest wymagalne”. Roszczenie jest wymagalne kiedy minął termin zapłaty tego roszczenia przez dłużnika. A ponieważ przedawniony dług to wciąż jednak dług, więc i taki przedawniony dług jest wymagalny. No, OK, jak uzyskasz nakaz zapłaty w zakresie przedawnionego roszczenia to dłużnik może wnieść sprzeciw a w nim podnieść zarzut przedawnienia więc powództwo zostanie oddalone i o egzekucji komorniczej możesz tylko pomarzyć. Jednak możesz taki dług upubliczniać a rejestry długów są coraz skuteczniejsze w odzyskiwaniu pieniędzy. Przedawniony dług w rejestrze długów wcale nie jest lżejszy w opinii potencjalnych kontrahentów dłużnika niż nieprzedawniony.

kategoria: przedawnienie

Skomentuj