Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić pożyczkobiorcy pożyczki”

skomentuj

Tak jak w tytule. Umową pożyczki nie zawierającą stwierdzenia otrzymania kwoty pożyczki otrzymałem do rozpatrzenia od klientki. „Zamiast” jest właśnie tylko – „pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić pożyczkobiorcy pożyczki”. Pożyczkobiorca więc może skutecznie podnieść w sądzie taki zarzut, że pożyczki nie otrzymał. Klientka twierdzi, że kwotę przekazała pożyczkobiorcy z ręki do ręki.

No, co prawda istnieje szansa na to, że pożyczkobiorca nie działał w złej wierze i jest nie bardziej rozgarnięty niż pożyczkodawca, czyli że nie będzie kwestionował faktu otrzymania pożyczki. Jednak szanse na to są mniejsze niż większe, znając życie. Być może to on celowo zaproponował taką formę „umowy pożyczki”, aby wyłudzić pieniądze od pożyczkodawcy.

kategoria: dowody

Skomentuj