Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy komornik może sprzedać udziały w nieruchomości”

skomentuj

Ktoś zapytał w wyszukiwarce internetowej – „czy komornik może sprzedać udziały w nieruchomości”. Tak, może zająć wyodrębniony udział dłużnika w nieruchomości. Zwykle jednak problem nie do pokonania polega na tym, że nikt nie jest zainteresowany nabyciem na licytacji udziału w nieruchomości. Co prawda jeden komornik mówił mi kiedyś że on nieraz sprzedał na licytacji udział, ale wydaje mi się że to były tylko przechwałki z jego strony, bo chciał mieć sprawy ode mnie. No, po drugiej bezskutecznej licytacji wierzyciel egzekwujący może przejąć na własność taki udział w nieruchomości.

Powyżej napisałem o możliwości zajęcia dłużnikowi i sprzedania jego określonego udziału w nieruchomości, kiedy to przykładowo chodzi o nieruchomość zmarłej babci a inni spadkobiercy też odziedziczyli udziały w nieruchomości, każdy z nich. Inna jest sytuacja w przypadku nieruchomości której dłużnik jest współwłaścicielem jako współmałżonek. W takim przypadku nie jest możliwa licytacja udziału w nieruchomości. Co prawda, komornik może zając taka nieruchomość prowadząc egzekucję przeciwko jednemu ze współmałżonków, ale nie będzie mógł jej licytować, o ile wierzyciel nie uzyska klauzuli wykonalności także przeciwko drugiemu współmałżonkowi. Wierzyciel zaś nie uzyska klauzuli wykonalności na drugiego współmałżonka, jeżeli ten nie jest dłużnikiem solidarnym lub chociaż nie wyraził zgody na zaciągnięcie długu przez współmałżonka. Przykład – prywatna pożyczka zaciągnięta tylko przez jednego ze współmałżonków a drugi nie figuruje w umowie pożyczki ani jako pożyczkobiorca solidarny, ani też brak jest w umowie pożyczki jego zgody na zaciągnięcie pożyczki.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 25 Ocena średnia: 4.2]

05/01/2012

Skomentuj