Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnił sobie

komentarze 4

Taki mail: Pragnę zapytać czy państwa firma podejmie się windykacji należności od spółki z o.o. która być może nie prowadzi juz działalności. Kwota należności opiewa na około 61000 brutto na które są wystawione faktury i są też wz-ki. należności są z terminu od grudnia 2008 do maja 2009. Mam tylko nr NIP, Regon, KRS. Pod adresem w którym firma była zarejestrowana obecnie jej nie ma. Z informacji jakie posiadam prawdopodobnie właściciele spółki po prostu otworzyli nową spółkę. Czy pomimo fizycznego nie działania firmy jest możliwość odzyskania pieniędzy? Nie mam wyroku sądowego, gdyż nie stać mnie na opłacenie kosztów sądowych.No to już Pan nie będzie miał wyroku, raczej, bo te roszczenia przedawniły się. Skoro pisze Pan, że są wz-ki to mamy do czynienia ze sprzedażą, a roszczenia w takim przypadku przedawniają się z upływem lat dwóch. Chociaż, jeżeli wspólnicy mają nową spółkę pod innym adresem niż ten pod którym siedzibę ma dłużna spółka, to zapewne (jest duża szansa na to, że) nakaz zapłaty wróci do sądu z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Wówczas sąd wezwie Pana do wskazania aktualnego adresu pozwanej spółki, a Pan w odpowiedzi prześle do sądu aktualny odpis z KRS w którym pewnie wciąż widnieje tenże adres. I wówczas nakaz zapłaty uprawomocni się, bo w przypadku spółki z o.o. za aktualny adres siedziby uznaje się ten ostatni w KRS. Ewentualne późniejsze lamenty ze strony dłużnika, że ich już tam nie było (i że wnoszą o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty) nic więc nie dadzą.

Jeżeli z tą spółką jest tak, jak Pan pisze, to egzekucja zapewne byłaby bezskuteczna, ale wówczas można (po otrzymaniu od komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji) wystąpić z roszczeniem przeciwko członkom zarządu na zasadzie odpowiedzialności subsydiarnej. Jeżeli w zarządzie zasiadają wspólnicy, to nie wahałbym się przed tym, ale jeżeli są to inne osoby w zarządzie a inne są wspólnikami, to najpierw spróbowałbym dowiedzieć się czegoś o tych członkach zarządu, czy to nie jakieś słupy / marionetki bez majątku.

Póki co, wyślij Pan przedsądowe wezwanie do zapłaty do tej spółki z o.o. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka) i poczekaj Pan, czy aby nie wróci z adnotacją „adresat wyprowadził się” – wtedy masz szansę. Tylko sprawdź Pan w KRS czy przypadkiem jednak nie wpisali nowego adresu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

01/01/2012

Komentarze do 'Przedawnił sobie'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Przedawnił sobie'.

 1. Najciekawsze to są spółki bez adresu. Spotkałem się z czymś takim – sąd rejestrowy wykreślił z KRS adres słusznie twierdząc, że spółki tam nie ma. Sama spółka formalnie nadal istnieje, ba, udziały w niej ma inna spółka, która dotąd nie została przepisana z RH do KRS, ale adresu brak. Nie wiem z czego to wynikało, ale po wykreśleniu adresu część korespondencji do tej spółki trafiła do jej akt rejestrowych w sądzie. Są tam pyszne kwiatki, typu wykaz sygnatur spraw sądowych przeciwko prezesowi zarządu.
  Nie trzeba chyba dodawać, że prezes ma się świetnie. W nowej spółce udziały ma wyłącznie jego żona, a siedziba mieści się w mieszkaniu jego brata. Również na żonę zapisane jest mienie o znacznej wartości. No, ale to już nie moje zmartwienie.

  dino

  2 Sty 12 22:28

 2. Jest na to wszystko jedna rada: nie udzielać nikomu kredytu kupieckiego, sprzedawać tylko za gotówkę, nie wpłacać zaliczek, zadatków. Tak, łatwo powiedzieć…

  admin

  2 Sty 12 22:32

 3. Witam proszę o informację jaki jest koszt odzyskania pieniędzy z niezapłaconych faktur od spółki z o. o. (dwie faktury na łączną kwotę ok 1700 zł brutto). Czy to jest opłata stała na przeprowadzenie postępowania czy system prowizyjny od kwoty brutto.

  Dominik

  8 Mar 14 17:07

 4. Minimalna wartość wierzytelności do windykacji u nas to 3000 zł.

  admin

  8 Mar 14 17:22

Skomentuj