Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„dłużnik w upadłości a sprawa karna”

skomentuj

Takie tytułowe wyrażenie ktoś wpisał w wyszukiwarce. Ano, skoro ogłoszono upadłość dłużnika, to komornik nie może przeciwko upadłemu egzekucji prowadzić a praktyka przez lata pokazała, że rzadko kiedy choć część należności udaje się odzyskać wierzycielowi który nie jest uprzywilejowany. Jednak sprawę karną oczywiście można założyć – wnieść zawiadomienie o wyłudzeniu. I może sąd skazać upadłego dłużnika (osobę fizyczną) lub członków zarządu w przypadku upadłej spółki na karę pozbawienia wolności z obowiązkiem naprawienia szkody pokrzywdzonemu wierzycielowi. I to że dłużnik jest upadły nie ma tu znaczenia. Oczywiście lepiej, żeby kara pozbawienia wolności została orzeczona w zawieszeniu – wówczas jest bat na skazanego; jeżeli nie naprawi szkody czyli nie zapłaci należności w okresie próby, to sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności.

kategoria: upadłość

Skomentuj