Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Współżycie społeczne

komentarzy 7

Otrzymałem mail od jednego z naszych prawników:

A jednak wpłynął sprzeciw – rozprawę mamy wyznaczoną na 20 września. Dłużnik generalnie sam się w nim „podkłada”, bo pisze, że bezsporne jest to, że długu nie zwrócił, ale kwestionuje wysokość odsetek (które przekraczają już wartość należności głównej) i kosztów procesu, jako sprzecznych z zasadami współżycia społecznego… Przesłać Panu ten sprzeciw?

No pewnie że przesłać! 🙂 No i tak się popisał dłużnik:

W oparciu o przepisy art. 493 par 1 KPC zgłaszam zarzut, zaskarżając nakaz zapłaty wskazany wyżej w całości i wnoszę o:

Przekazanie sprawy do rozpatrzenia sądowi właściwemu to jest Rejonowy we Wrocławiu ze względu na to że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym jest sąd właściwy wg siedziby pozwanego (niekoniecznie, bo na podstawie art. 34 kpc mam prawo jako powód aby sprawa rozpatrywana była w sądzie właściwym miejscowo dla mnie – przyp. admina).

Ponadto wnoszę o:

1. oddalenie powództwa w całości

2, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych

3. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego

UZASADNIENIE

Powód pozwem datowanym na dzień 24 marca 2011 r. domaga się ode mnie zapłaty kwoty 20596,69 zł. z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia złożenia w Sądzie pozwu oraz kosztami postępowania w tym kosztami zastępstwa procesowego. Powód swoje roszczenie opiera na umowie przelewu powierniczego wierzytelności, który dokonał z … który jest moim wierzycielem z tytułu umowy pożyczki którą z Nim zawarłem.

Bezspornym faktem jest iz pożyczyłem od … pieniądze w kwocie 22500,00 zł. Bezspornym jest tez fakt iż ostatniej raty w wysokości 9700,00 zł która zobowiązany byłem zapłacić do dnia 15 maja 2002 r, w związku z moimi kłopotami finansowymi nie zwróciłem.

Opierając się jednak na treści art. 20 KPC nie mogę jednak uznać roszczenia powoda w takim zakresie jakim zostało to określone w pozwie który jest podstawą skarżonego przeze mnie nakazu zapłaty. Nie uchylam się od odpowiedzialności za zwrot wierzycielowi kwoty 9700,00 zł , ale domaganie się ode mnie na drodze sądowej kwoty ponad 20000,00 zł jako należności głównej jest sprzeczne z przepisami prawa i skutkuje dodatkowo dwukrotnie wyższymi kosztami zastępstwa procesowego co sprzeczne jest także z zasadami współżycia społecznego.

Nieźle. Z kolei ja przesłałem maila prawnika do klienta i ten odpisał:

Sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i elementarną przyzwoitością jest trzymanie pieniędzy przez 10 lat, bez jakiegokolwiek zamiaru ich zwrotu. Dłużnik to wyjątkowo bezczelny typ, oszukał już więcej osób. Dlatego proszę być wobec niego bezwzględnym i nie dać się zwieść jego krętactwom.

I w zasadzie to wystarczy zamiast mojego komentarza. Dodam tylko, że zgodnie z prawem mecenas skapitalizował w pozwie odsetki narosłe do dnia wniesienia pozwu, czyli dodał je do pozostającej kwoty głównej pożyczki.

02/08/2011

Komentarze do 'Współżycie społeczne'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Współżycie społeczne'.

 1. Widzę, że Twój klient jest zasadniczy – i tak trzymać. Nie ma co dawać się robić w konia. Jak gość pożyczył to niech oddaje. Skoro nie oddał kasy przez 10 lat, to niech się nie spodziewa, że nie poniesie tego konsekwencji finansowych. Ja właśnie takich dłużników tępiłbym najbardziej i bezwzględnie. Po prostu dla zasady.

  Rex

  2 Sie 11 18:55

 2. Swoją drogą niezbyt dobrego ma prawnika (bo pismo pisane bez dwóch zdań przez prawnika), skoro nie podniósł zarzutu przedawnienia odsetek za okres dłuższy niż ostatnie 3 lata 🙂

  Pjaj

  2 Sie 11 23:29

 3. A jak to właśnie jest z odsetkami? Czy zawsze przedawniają się po 3 latach?

  Rex

  3 Sie 11 00:41

 4. Mnie się wydaje że pisał mu to pismo co najwyżej doradca a nie radca albo adwokat.

  admin

  3 Sie 11 09:51

 5. Jasne, że nie radca – ten zażądałby kosztów 🙂 Ale pismo napisane „po prawniczemu” więc pewnie doradca. Zawsze to jednak prawnik 🙂

  Odsetki przedawniają się zawsze po 3 latach chyba że roszczenie główne przedawni się wcześniej – wtedy też automatycznie się przedawniają.

  Pjaj

  3 Sie 11 14:41

 6. Radca albo adwokat też może napisać bez żądania kosztów, czyli incognito. Tak jeden adwokat mi kiedyś powiedział, że potrafi „bujać” procesem po sprzeciwie nawet z rok (braki formalne, wniosek o odroczenie rozprawy…) ale tylko pisząc pisma pozwanemu które sam pozwany podpisuje. Zresztą trudno żeby sam adwokat pisał bo przy pierwszym braku formalnym dzieła profesjonalnego pełnomocnika skończyłoby się „bujanie” – sąd odrzuciłby sprzeciw.

  admin

  3 Sie 11 15:41

 7. Jeżeli okres przedawnienia to 10 lat, minęło już 4,5 roku, to odsetki tylko za ostatnie 3 lata można naliczyć?

  Rex

  3 Sie 11 17:47

Skomentuj