Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dokładanie do wynajmu

skomentuj

I znów wynajem, proszę bardzo mail:

Dobry wieczór,

Chciałbym zapytać o możliwą pomoc w odzyskaniu długu od byłego najemcy, który zalega z zapłatą za czynsz i rachunki.

1. Najemca jest osobą prywatną, ja również wynajmowałem u mieszkania w ramach najmu prywatnego, a nie działalności gospodarczej. Chodzi o mieszkanie we Wrocławiu.

2. Umowa najmu podpisana w czerwcu 2010 (wynajem od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011), czynsz miesięczny 1200zł. Rachunki za media miał opłacać najemca wg faktur za prąd, gaz TPSA i śmiecie, woda i ścieki dla mnie zaliczki wg wodomierza (ja płace 2x w roku do spółki wodociągowej).

3. Czynsz zapłacony prawidłowo tylko za 2 pierwsze miesiące, potem zaczęły się kłopoty. Łącznie otrzymałem 6300 zł z sumy należnej za cały rok 14400zł. Czyli zalega 8100zł + odsetki przeze mnie wyliczone ok. 410zł.

4. Niezapłacone rachunki na sumę ok. 3315zł ja uregulowałem w czerwcu br. mając zagrożenie wypowiedzenia umowy przez dostawców mediów.

5. Za zużytą wodę obliczyłem należność ok. 709zł

6. A więc całkowita należność: 12534zł.

Proszę o informacje nt. prowizji, dalszej procedury, spodziewanych szans.

A sprawdził Pan, czy on pracuje, gdzie, w jakim charakterze i ile zarabia? Pewnie nie.  A choćby tylko te informacje najczęściej wystarczą aby ocenić potencjalnego najemcę – na tak lub na nie. Szanse? Zazwyczaj marne, przynajmniej na kilka lat jak nie na dłużej. Tytuł wykonawczy trzeba by uzyskać tak czy owak, żeby roszczenia nie przedawniły się (przedawniają się z upływem lat trzech w tym wypadku). No i nie mam tu co pisać więcej, niech to będzie kolejne ostrzeżenie dla wynajmujących.

P.S. Jak to jak sprawdzić? Po prostu poprosić, zażądać od potencjalnego najemcy zaświadczenia o dochodach albo potwierdzeń przelewów wynagrodzenia na jego konto bankowe.

kategoria: najem

Skomentuj