Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy komornik kiedyś zapomni”

skomentuj

„czy komornik kiedyś zapomni” – wpisał w wyszukiwarce ktoś, zapewne jakiś dłużnik. Komornik, po przeprowadzeniu standardowych czynności egzekucyjnych (wraz z poszukiwaniem majątku), po prostu umorzy postępowanie egzekucyjne jeżeli okaże się bezskuteczne i zwróci wierzycielowi tytuł wykonawczy. I z urzędu „zapomina” o sprawie.

Jeżeli już, to właściwsze byłoby pytanie, czy wierzyciel kiedyś zapomni. Ten ma prawo ponownie skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jaki odsetek wierzycieli „zapomina na zawsze”, to trudno określić. Do mnie często zgłaszają się wierzyciele po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, aż chciałoby się powiedzieć – „gdzie komornik nie może, tam wierzyciel windykatora pośle” a fakty są zwykle inne niż wyobrażenia wierzycieli o skuteczności firm windykacyjnych. Komornicy są po prostu skuteczniejsi od firm windykacyjnych, o ile firma windykacyjna nie złoży wniosku egzekucyjnego do komornika… Wydaje mi się natomiast że wierzyciele rzadko ponownie (po latach) kierują umorzone sprawy do komornika, a to błąd.

Lipiec 10th, 2011 at 5:35 am

kategoria: zadłużenie

Skomentuj