Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy żona dłużnika to dłużnik”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy żona dłużnika to dłużnik”. To zależy. Omówmy możliwości na przykładzie umowy pożyczki.

Jeżeli w umowie pożyczki podpisali się jako pożyczkobiorca zarówno mąż jak i żona, to oczywiście oboje są dłużnikami, solidarnie. Wtedy możesz egzekwować zarówno z ich majątków odrębnych – osobistych (np. z wynagrodzenia za pracę), jak też z majątku wspólnego (np. wspólne mieszkanie) jako ze wspólności małżeńskiej – ustawowej.

Jeżeli natomiast jako pożyczkobiorca w umowie figuruje tylko jedno z nich a więc na przykład mąż a żona tylko wyraziła na umowie pożyczki zgodę na jej zaciągnięcie przez męża, ale nie jest w niej jako pożyczkobiorca solidarny, to możesz egzekwować z majątku osobistego – odrębnego współmałżonka – dłużnika czyli jej męża ale nie z jej majątku osobistego. Możesz też jednak w takiej sytuacji egzekwować z ich majątku wspólnego.

I trzecia opcja, to wtedy gdy żona nie figuruje w umowie pożyczki (ani w odrębnym piśmie) ani jako pożyczkobiorca solidarny ani jako osoba – współmałżonek który wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez męża. Wówczas możesz egzekwować dług tylko z majątku osobistego jej męża. Czyli zwłaszcza, nie możesz prowadzić egzekucji ze wspólnej nieruchomości. O.K., komornik może zająć ich wspólną nieruchomość na Twój wniosek, ale nie będzie można prowadzić z niej egzekucji.

Jeżeli jednak egzekucja przeciwko dłużnikowi – mężowi zostanie umorzona z powodu bezskuteczności, to jako wierzyciel będziesz mógł doprowadzić do przymusowego podziału majątku, co tyczy się także nieruchomości. W takiej sytuacji w wyniku dokonanego podziału dłużnik będzie już miał majątek osobisty i z tego majątku komornik będzie mógł prowadzić egzekucję.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 21 Ocena średnia: 4.4]

03/07/2011

kategoria zadłużenie

Komentarze do '„czy żona dłużnika to dłużnik”'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '„czy żona dłużnika to dłużnik”'.

  1. Nie zyje z męzem od 3 lat ale nie mamy rozwodu ani rozdzielczosci majątkowej . Czy bedę musiała spłacacac jego długi? jesli nie to jak mam załatwic to prawnie?

    ewa

    7 Gru 16 21:36

  2. Nie odpowiadasz za długi męża jeżeli nie wyraziłaś zgody na ich zaciągnięcie. Art. 41 Kodeks rodzinny i opiekuńczy § 2 stanowi, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 składniki majątku osobistego pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

    admin

    8 Gru 16 08:50

Skomentuj