Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyrok prawomocny zasądzający zapłatę i co dalej?

1 komentarz

Coś takiego, mail: Proszę o informację, czy podjęliby się Państwo odzyskania w moim imieniu zaległych wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę od firmy … Spółka z o.o. z …. Jednocześnie informuję, że posiadam Wyrok Sądu Rejonowego w … z dnia 31 marca 2011 r. z klauzulą wykonalności wg którego została zasądzona na moją rzecz kwota 25.224,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty. Niestety wszystkie moje prośby odnośnie zwrotu pieniędzy pozostają bez odzewu.

Ma prawomocny wyrok i on prosi… Do komornika wyrok złóż niech egzekwuje, po to jest wyrok i komornik. I poproś komornika w rozmowie żeby nie zwlekał z umorzeniem egzekucji jeśli już będzie dlań jasne (to jest dość prawdopodobne) że spółka nie ma żadnego majątku. Wtedy, z postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, możesz wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko członkom zarządu. W wielu przypadkach jest to skuteczny sposób na odzyskanie pieniędzy – właśnie od osób będących członkami zarządu spółki.

27/06/2011

kategoria: komornik

1 komentarz do 'Wyrok prawomocny zasądzający zapłatę i co dalej?'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Wyrok prawomocny zasądzający zapłatę i co dalej?'.

  1. Czy podjęliby się Państwo windykacji należności z tytułu udziału w zysku spółki akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariusz spółki podjęło uchwałę o podziale zysków spółki za lata 2009 – 2012, na moje akcje przypada ok. 167.000,00 zł i wiem, że bez „walki” nie dostanę tych pieniędzy ze spółki.

    Tadeusz

    9 Mar 14 09:20

Skomentuj