Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Dariusz Bartkowski, Pyskowice. Kwota 10.058,36 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. dłużnik Dariusz Bartkowski ur. 1970 r., zam. Pyskowice. Kwota główna długu: 10.058,36 zł. (odsetki ustawowe od ww. kwoty od dnia 12 grudnia 2008 r. do dnia zapłaty). Dług powstał w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez dłużnika; prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą DJ Bartkowski Dariusz Transport i Spedycja Międzynarodowa NIP 6310111754, z siedzibą w Gliwicach. Dług stwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 30 grudnia 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu XII Wydział Gospodarczy. Egzekucja długu prowadzona była przez komornika sądowego w Gliwicach i zakończyła się umorzeniem (postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane dnia 31 grudnia 2012 r.) z powodu całkowitej bezskuteczności (nie ujawniono żadnego majątku dłużnika). Podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności (pragnące uzyskać bardziej szczegółowe informacje) zapraszam do kontaktu mailem na adres: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

12/06/2011

kategoria dłużnicy

Skomentuj