Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nie chcę, za dużo zleceń mam. Postrasz najpierw prokuraturą.

skomentuj

Taki mail:

Jestem zainteresowany Państwa usługami w zakresie windykacji. Poniewaz mój przypadek nie należy do prostych, chciałbym uzyskać informację czy są Państwo w stanie podjąć się tej sprawy.

Krótki opis sytuacji:

Sprawa dotyczy wspólnika – oszusta, który działa od kilku lat wg. podobnego schematu.

Podpisałem ze spółką Y, której reprezentantem był wspólnik-oszust, umowę sprzedaży udziałów w spółce X.

Za zakupione udziały zapłaciłem 204 tys. zł a wpłacona kwota miała posłużyć na uruchomienie naszego wspólnego interesu. Uruchomieniem wg. umowy miała zająć się spółka Y, którą reprezentował oszust ale na jego prośbę pieniądze zostały wpłacone przelewem na jego konto osobiste. Wspólnik-oszust zdefraudował pieniądze przeznaczone na inwestycję a co za tym idzie nie doprowadził do uruchomienia biznesu.

W umowie sprzedaży udziałów zawarłem zapis, mówiący że mam prawo wypowiedzieć te umowę i żądać zwrotu zainwestowanych środków.

Stosowne pisemne wypowiedzenie i żądanie odkupu zostało złożone na ręce oszusta. W odpowiedzi oszust przedstawił nam pisemne zapewnienie spółki Y że odkupi udziały w umownym terminie 1-mc od daty wypowiedzenie.

Od tego momentu minęło już 4 miesiące a wspólnik-oszust grając na czas informuje, że już prawie pozyskał kapitał na spłatę wierzytelności. Tymczasem jego prawdziwe intencje zmierzają do oszukania kolejnych inwestorów.

Skontaktowałem sie z kilkoma innymi oszukanymi osobami, z którymi przygotowujemy się do wytoczenia oszustowi procesu karnego.

Jeżeli uznają Państwo, że są w stanie podjąć się tej sprawy, to oczywiście jestem gotów dostarczyć więcej szczegółowych informacji. Jednocześnie chciałbym dowiedzieć się na jakich zasadach moglibyśmy podjąć wspólpracę.

Ponieważ mieszkam w Warszawie, chciałbym również zapytać czy mają Państwo przedstawicielstwo w tym mieście, aby móc sie spotkać i dokładniej przedstawić sytuację.

Ja nie chcę, upał jest… Tak, złóżcie wszyscy zawiadomienia ale najpierw zadzwoń Pan do tego oszusta i powiedz mu że wiesz o innych pokrzywdzonych (wymień ich mu) i powiedz że zbierasz ich wszystkich byście każdy złożyli zawiadomienie przeciwko niemu (wspominając każdy o innych pokrzywdzonych). I czy płaci ale ku…wa szybko i całość a nie w ratach i od przyszłego miesiąca, że czekasz 3 dni na przelew i rozłącz się.  A jak znów zadzwoni to znów rozłącz się.

Aha, można by go jeszcze sprawdzić w Krajowym Rejestrze Długów, czy innych długów nie ma i jeśli tak, to też mu powiedzieć że wiesz, i że tamtych wierzycieli też zbierzesz.

Maj 25th, 2011 at 8:26 am

kategoria: wyłudzenie

Skomentuj