Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„przedawnienie a wymagalność”

skomentuj

„przedawnienie a wymagalność” – już kilkanaście razy wpisywano takie i podobne frazy w wyszukiwarce, więc trza coś napisać. Roszczenie jest wymagalne gdy minął już termin zapłaty, np. pożyczki (dobre oferty pożyczek są tutaj) czy faktury. Czasem mówi się o takim wymagalnym długu że jest to dług przeterminowany.

Natomiast roszczenie jest przedawnione gdy jest… przedawnione. 🙂 Czyli, gdy nie tylko że już dawno temu stało się wymagalne ale na dodatek gdy przedawniło się i jeżeli w sądzie dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, to sąd oddali powództwo o zapłatę czyli nie będziesz mógł skierować zasądzonego roszczenia do komornika.

Przykładowo, weźmy fakturę sprzedażową (np. sprzedaż pieczywa). Data wystawienia i sprzedaży to np. 10 lutego 2011 r. a termin płatności to 18 lutego 2011 r. Roszczenie to stało się wymagalne 19 lutego 2011 r. – gdyż 18 lutego minął termin płatności.  A przedawni się po dwóch latach licząc od terminu płatności (nie od terminu wystawienia faktury!).

Bieg przedawnienia można samemu przerwać składając do sądu pozew o zapłatę. Uwaga jednak – jeżeli nie opłacisz pozwu i sąd Ci go zwróci to tak jakbyś wcale takiego pozwu nie złożył i bieg przedawnienia nie został wstrzymany w okresie gdy pozew był w sądzie. A jak uzyskasz tytuł wykonawczy to okres przedawnienia wynosi 10 lat i zaczyna biec od początku.

19/05/2011

kategoria: przedawnienie

Skomentuj