Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy komornik oddaje do prokuratury”

skomentuj

Padło w wyszukiwarce pytanie z Wałbrzycha – „czy komornik oddaje do prokuratury”. Komornik „nie oddaje do prokuratury” czyli nie składa zawiadomienia jeżeli o to chodziło pytającemu. To znaczy nie składa zawiadomienia o popełnieniu przez dłużnika oszustwa na szkodę wierzyciela egzekwującego, oszustwa związanego z powstaniem długu który jest egzekwowany.

Komornik (będąc wku..wionym z powodu bezskutecznej egzekucji) może czasem zasugerować to delikatnie wierzycielowi, zasugerować że zaciągnięcie długu mogło być wyłudzeniem. Tak kiedyś napisał mi jeden pan komornik z siedzibą gdzieś na ścianie wschodniej, ale już nie pamiętam w jakiej miejscowości. Napisał coś w tym rodzaju „Przeciwko dłużniczce powadzonych było wcześniej kilkadziesiąt bezskutecznych postępowań egzekucyjnych. Dłużniczka, zaciągając to zobowiązanie prawdopodobnie wiedziała, że nie zapłaci długu”. To pisemko pana komornika okazało się mieć chyba dość istotną wagę – załączyłem je do zawiadomienia o oszustwie i dłużniczka została skazana.

Czasem też dłużnik dokona przestępstwa prawie że na oczach komornika. Na przykład sprzeda telewizor który mu zajął komornik. 🙂 – kłania się art. 300 kk. To przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego i komornik też jedynie ogranicza się do poinformowania wierzyciela o tym przestępstwie.

15/05/2011

kategoria: komornik

Skomentuj