Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niewymagalne zobowiązania – można tylko grzecznie poprosić

skomentuj

Taki mail:

Mam rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty z dnia … 2008r , zobowiązującego oskarżonych … i … do uiszczenia na moją rzecz kwoty;  27 754,04zł w okresie 4 lat i 6 miesięcy od uprawomocnienia wyroku. Dotychczasowe starania odzyskania pieniędzy okazały się nieskuteczne. Proszę o ustalenie terminu spotkania , celem rozpoznania sprawy i przyjęciem zlecenia windykacji .

No to przecie termin zapłaty że tak powiem upłynie dopiero w przyszłym roku, tak więc na razie mógłbym tych dłużników jedynie grzecznie poprosić i przypomnieć że zbliża się termin zwrotu. Żadnej windykacji póki co nie można uskuteczniać, publikować długu w KRD albo w internecie też nie, bo dług owszem jest, ale niewymagalny.

Ja Pana chyba rozumiem, Pan nie spodziewasz się że oni zapłacą Panu zasądzoną kwotę gdy nadejdzie czas. Ja również nie spodziewam się tego. 🙂 Trudno, trza czekać. To tak jak np. w przypadku umowy pożyczki (przy okazji, niezłe pożyczki są tutaj) która ma być spłacana w ratach i już dwie raty są wymagalne ale pożyczkobiorca nie spłacił ich. Jeżeli w umowie pożyczki nie zastrzeżono że opóźnienie w płatności raty upoważnia pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy pożyczki i żądania zwrotu całości od razu, to nie pozostaje nic innego jak wnerwiać się i dochodzić (w sądzie, w windykacji) zapłaty tylko tych rat których termin płatności już minął.

Maj 13th, 2011 at 3:56 pm

kategoria: zadłużenie

Skomentuj