Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Prawie dobrze

komentarzy 11

Kolejny mail: Dzień Dobry Jestem osobą prywatną i pożyczyłem pieniądze też osobie prywatnej. Transakcję zabezpieczyłem wekslem in blanco. Dłużnik unika spłaty. Chodzi o 35tys.zł. Termin upłynął w 2009r. Czy możliwe jest poprowadzenie tej sprawy przez państwa firmę? Moje dane: … Przesyłam dalsze informacje na temat mojej dłużniczki: … Adres i nr dowodu osobistego oraz pesel widoczny w załącznikach. O ile mi wiadomo na chwilę obecną pracuje w firmie … (dobra firma; przyp. admina bloga) i jest właścicielką domu. Zdjęcia dokumentów przesyłam w załącznikach.

PESEL dłużnika dobrze mieć (komornik się ucieszy) i weksel jego do pożyczki też, brawo. To budujące że dłużnik pracuje w dobrej firmie i ma dom, tylko szkoda że na tym domu nie ma Pan hipoteki na Pana rzecz jako zabezpieczenie tejże pożyczki. Albowiem ryzyko jest takie że dłużnik pracę straci a do egzekucji z domu dołączy się prócz Pana wielu innych wierzycieli. Nie wiemy też czy już ten dom nie jest aby obciążony hipotekami banków z tytułu np. pożyczki hipotecznej. Co wtedy? Wekslem się Pan nie naje i nie zaspokoi (jako wierzyciel) gdyż on co najwyżej umożliwi Panu szybkie wszczęcie egzekucji komorniczej, ale ta nie przyniesie efektu jeśli okaże się jak wyżej.

Ja rozumiem że może za dużo zachodu na ustanawianie hipoteki gdy pożyczka wynosi np. 2 tys. zł. albo 5 tys. zł. ale żeby pożyczać komuś 35 tys. zł. bez zabezpieczenia… Tak, proszę Pana, bez zabezpieczenia, bo weksel zabezpieczeniem wierzytelności nie jest w takim rozumieniu że daje Panu gwarancję odzyskania pożyczki. Nie daje.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

10/05/2011

Komentarze do 'Prawie dobrze'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Prawie dobrze'.

 1. No właśnie. I jak w takim razie najlepiej zabezpieczyć pożyczkę?

  Fajnie jest zabezpieczyć się na hipotece, ale jak na niej jest wpisany na pierwszym miejscu bank (a w dzisiejszych czasach tak jest najczęściej), to taką hipotekę można sobie między książki wsadzić 🙂

  Rex

  10 maja 11 07:30

 2. W przypadku tego weksla, to czy przypadkiem wierzyciel nie może go sprzedać? Wypełni weksel na odpowiednią kwotę – np. 2x większą – i sprzeda wierzytelność komuś, kto będzie w tym widział biznes 🙂

  Rex

  10 maja 11 07:35

 3. Jeżeli wiadomo ze weksel został wystawiony do pożyczki w której wpisano jej kwotę, to się wyda zapewne.

  Trudno sprzedać wierzytelność za dobrą cenę a zwłaszcza wierzytelność przysługująca od osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej.

  admin

  10 maja 11 08:06

 4. Weksel został wystawiony jako in blanco i nic nie wiadomo o deklaracji do niego.

  Ponieważ weksel jest zobowiązaniem abstrakcyjnym – jest zobowiązaniem samodzielnym, niezależnym od umowy, wspomniany weksel in blanco można wypełnić i żądać na jego podstawie zapłaty.

  Rex

  10 maja 11 09:18

 5. Zgadza się, jednak dłużnik ani chybi wniesie zarzuty podnosząc że weksel został wystawiony do umowy pożyczki gdyż żadna inna umowa nie łączyła go z wierzycielem. I nie wiadomo co sąd orzeknie.

  admin

  10 maja 11 09:42

 6. Hehe… Właśnie wg. mnie chodzi o to, że żadna umowa dłużnika z wierzycielem łączyć nie musi. Zobowiązanie powstaje z momentem podpisania weksla i nie musi wynikać z żadnej umowy…

  Rex

  10 maja 11 14:35

 7. Myślę że musi być jakaś umowa, choćby ustna, to znaczy że nie podpisuje się weksli ot tak, jakby ktoś autograf wystawiał. Chodzi wszak o pieniądze. Nie jestem specjalistą od weksli ale z tego co pamiętam, to dobrze byłoby móc wskazać, dlaczego weksel został wystawiony, „za co”. Zgadzam się że można uzyskać tytuł wykonawczy tylko na podstawie weksla, ale jak chodzi o sytuację przedstawioną we wpisie, to myślę że wystawca weksla na którym wpisano zawyżona sumę miałby szansę wygrać sprawę.

  admin

  10 maja 11 14:49

 8. Tak, na pewno masz rację. Ale skoro do weksla nie ma deklaracji wekslowej (przynajmniej w niniejszym wpisie nic o tym nie wiadomo, więc zakładam, że go nie ma) to trudno udowodnić, że weksel dotyczy tej konkretnej pożyczki.

  Hmmm… Ten człowiek napisał, że zabezpieczył pożyczkę wekslem, co jest enigmatycznym stwierdzeniem, bo właśnie nie wiadomo czy jest deklaracja wekslowa, z której to wynika fakt, iż wzmiankowany weksel in blanco jest zabezpieczeniem tejże pożyczki.

  Ergo, ten co napisał do Ciebie maila mógłby dochodzić zwrotu pożyczki oraz wypełnić weksel (o ile deklaracji wekslowej nie ma) i dochodzić zwrotu sumy z wypełnionego weksla.

  Dlatego trzeba umieć się z wekslem obchodzić. Przed drugą wojną światową weksel był w Polsce standardem w rozliczeniach biznesowych. Dzisiaj rzadko kto potrafi się nim w pełni poprawnie posługiwać. I pisze tutaj oczywiście przede wszystkim o przedsiębiorcach – nie o prawnikach 🙂

  Rex

  10 maja 11 14:58

 9. W sumie to nie wziąłem jednego pod uwagę a mianowicie że przecież na wekslu nie ma podpisu pożyczkodawcy dla którego weksel został wystawiony… A skoro tak to faktycznie ryzyko (możliwość wskazana przez Ciebie) istnieje chyba, masz rację.

  admin

  10 maja 11 15:08

 10. P.S. Chociaż… Ten co kupił weksel będzie musiał na wniosek dłużnika i wezwanie sądu wskazać od kogo weksel kupił, albo taka adnotacja będzie na wekslu? Jak pisałem, nie znam się na wekslach więc może głupoty piszę ale gdyby okazało się że kupił go od tego pożyczkodawcy to dłużnik wekslowy mógłby argumentować, że to na zabezpieczenie tejże pożyczki był ten wesel bo żaden inny stosunek zobowiązaniowy nie powstał między nimi. Na wekslach zna się @Lech, więc może coś napisze tu.

  admin

  10 maja 11 15:14

 11. Żeby uszczegółowić, to po pierwsze: charakterystyczną cechą weksla, z którą związana jest jego przydatność dla obrotu jest abstrakcyjność stosunku wekslowego (brak wpływu tzw. causy – przyczyny, podstawy na ważność zobowiązania z weksla), która wyraża się w określeniu „bezwarunkowe zobowiązanie” co oznacza że sam dokument weksla nie jest związany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi (np. umową) a więc zapłata sumy wekslowej nie może być uzależniona od jakichkolwiek innych okoliczności czy warunków.

  Po drugie: istotnym niebezpieczeństwem dla wystawcy weksla jest możliwość jego sprzedaży. Dokonuje się tego w drodze indosu (oświadczenia złożonego na odwrotnej stronie weksla). Osoba, która zbywa weksel, jest nazywana indosantem, a osoba, która nabywa, indosatariuszem. Do przeniesienia praw z weksla potrzebne jest jego wydanie oraz nieprzerwany szereg indosów. Jest tak, jeżeli każdy indosatariusz opiera swoje prawa na poprzednim indosie imiennym. Pierwszy indos musi pochodzić od remitenta, a w przypadku weksli na zlecenie własne – od wystawcy. Zbycie weksla w drodze indosu nie jest możliwe, jeżeli w jego treści została zawarta klauzula nie na zlecenie. Jeżeli taka klauzula została na wekslu umieszczona, mamy wówczas pewność, że weksel nie zostanie sprzedany – chyba że w drodze przelewu, co jednak znacznie wzmacnia pozycję dłużnika.

  Po trzecie: powstaje pytanie, skoro dłużnik jest zobowiązany na podstawie umowy, co daje dodatkowe zobowiązanie się dłużnika poprzez wystawienie weksla. Przede wszystkim wierzyciel wekslowy może dochodzić swojego roszczenia w postępowaniu nakazowym, w razie odmowy spełnienia świadczenia przez dłużnika. Do pozwu powinien być dołączony oryginał właściwie wypełnionego weksla, deklaracja wekslowa (jeżeli była sporządzona) oraz dowód zawiadomienia dłużnika o wypełnieniu weksla. Postępowanie nakazowe jest postępowaniem szybszym i zdecydowanie tańszym (1/4 normalnego wpisu sądowego). Nadto uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla umożliwia zabezpieczenie roszczenia niezwłocznie po jego wydaniu oraz egzekucję zasądzonej w nakazie kwoty po upływie 2 tygodni od jego wydania.

  Rex

  10 maja 11 15:52

Skomentuj